Academic Web Tools

 

Yektaweb Collection

 

راهنمای سرویس Webmail

 

برای استفاده از سرویس ایمیل از نشانی سایت خود به همراه webmail (پورت 2096) استفاده کنید. برای مثال:

www.yektaweb.com/webmail

گاهی در شبکه دسترسی به این پورت وجود ندارد. در این حالت نشانی زیر را امتحان کنید:

www.yektaweb.com:2095


گاهی در شبکه دسترسی به این پورت نیز وجود ندارد. در این حالت موضوع را با مسوول شبکه خود طرح نمایید.

 

توجه داشته باشید:

  • نام کاربری ایمیل را به صورت کامل وارد کنید (info@yektaweb.com  نه info )
  • اگر ظرفیت ایمیل شما پر شود دیگر قادر به ورود و استفاده از ان نخواهید بود و باید از طریق CPanel ظرفیت را افزایش دهید. به همین دلیل هر چند وقت یکبار ظرفیت را بررسی کنید و ایمیل های رسیده و Trash را خالی کنید.
  • برای ایجاد و تغییر مشخصات ایمیل تحت دامنه سایت خود می توانید بعد از ورود به CPanel از بخش Email استفاده کنید و در بخش Add/Remove Accounts وارد شوید.

 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb Collection - مجموعه مديريت يكپارچه پايگاه‌هاي اينترنتي